Dresdner Hobbyeisenbahner

 

Die BR 362 / 363

362 401-2 mit einem Dosto im Dresdner Hbf. (08.12.2007)