Dresdner Hobbyeisenbahner

 

Lokomotion GmbH

193 772 im Dresdner Hbf. (02.01.2017)

193 772 mit dem AKE Rheingold (DPF 51) im Dresdner Hbf. (02.01.2017)