Dresdner Hobbyeisenbahner

 

MGW

183 500 mit einem Sonderzug in Dresden-Trachau.(24.01.2017)

193 845 mit einem Sonderzug in Dresden-Pieschen.(24.01.2017)

193 845 mit einem Sonderzug in Dresden-Pieschen.(24.01.2017)